Planning

Planning is afhankelijk van verschillende factoren en het is daarmee niet alleen een kwestie van het plannen van de orders. Het lijkt simpel, maar de praktijk wijst vaak iets anders uit. 

Complexiteit van planningen en aansturing ontstaat door de mix van orders en de daarbij behorende verschillende productstromen (Gantt Chart). Dit is een vast gegeven binnen complexe bedrijfsprocessen. Door de verschillende orders en bijbehorende productstromen is het een feit dat de bottleneck zal verschuiven in het proces. Dit alleen al maakt het moeilijk om grip te krijgen op de doorlooptijd en onderhanden werk.

Orders

Planning

Shopfloor Control

Orders

In het ordermenu van LPC is het mogelijk om gebruik te maken van zowel een vast als een flexibel algoritme. Bij complexe bedrijfsprocessen wordt met name gekozen voor het flexibel algoritme. Dit heeft te maken met de complexiteit van de orderstromen waardoor de bottleneck verschuift.

 

 

Visueel wordt de gebruiker door kleur ondersteund. In één oogopslag is zichtbaar welke type order of orders er achter elkaar geproduceerd moeten worden om een zo efficiënt mogelijke planning en bezetting te realiseren.

Om dit plan te realiseren maakt men gebruik van de Shopfloor Control (monitoring)

orders 1.PNG
 
planning_edited.jpg
Planning

De planning bestaat uit de onderdelen:

 • Capaciteitsplanning

 • Details planning

  • Planningsalgoritme op basis van:

   • Bottleneck techniek​

   • Plannen zonder ongecontroleerde wachttijden

  • Meerdere bronnen (Machines / Mensen / Middelen)

 • Capaciteit resultante

De Planningsalgoritme bottlenecktechniek zorgt voor een ideale vulgraad van het kritische proces, Door de visualisatie in deze wordt de planner verder ondersteund om de efficiency nog verder te verhogen door: 

 • Rekening te houden met:

  • Machinevariabelen.

  • Operator skills.

 • Spoedorder(s) tussentijds te plannen.

 • Doorlooptijd verkorten door:

  • Het splitsen van een processtap in stukken en te verdelen over meerdere resources.

  • Ordersplitsing -> one-piece-flow.

 • Optimaal benutten van onbemande opdrachten

 
Capaciteit resultante

LPC planning genereert ook automatisch de werkelijke behoefte. Hiermee wordt visueel weergegeven hoeveel operatoren en/of machines nodig zijn om de vrijgegeven orders te produceren.

cap%20resultante_edited.jpg