OEE (Overall Equipment Effectiveness) is het meten van de productie effectiviteit. Door de OEE en de onderliggende verliezen te meten, krijgt u belangrijke inzichten over hoe u uw productieproces systematisch kunt verbeteren. OEE is een maatstaf voor het rapporteren van verliezen en het verbeteren van de effectiviteit van resources. 

De OEE van LPC registreert verschillende type verliezen zoals bijvoorbeeld storingen. Daarnaast registreert LPC vanuit verschillende bronnen (mens, machine en/of middel) en kan het worden geënt op het eigen bedrijfsproces. Want ieder bedrijf is uniek.

oee.PNG

Dit door het SLIM koppelen (Digitale fabriek) van order- en procesdata. Deze kunnen door de operator, middelen en machines realtime worden geregistreerd. Met als waardevolle output inzicht in werkelijke verliezen. 

De OEE tool van LPC geeft visueel de verliezen in tijd of in percentage weer. Het inzichtelijke maken is meteen een stap naar continuous improvement. Waarmee niet alleen kostbare effectieve tijd gewonnen kan worden, maar ook het versterken van de concurrentiepositie en het doorvoeren van duurzame en/of innovatieve ontwikkelingen.

OEE