eye (2).jpg

'One look is worth
a
thousand words'

LPC Software

Programma LPC

Het programma Lean Production Control (LPC) is destijds ontwikkeld om de doorlooptijd te verkorten en om de processen beter te beheersen. Dat de productie in Nederland beter kon concurreren tegen de lagelonenlanden. Tegenwoordig is LPC doorontwikkeld tot een SMART factory programma. Hiermee wordt een digitale fabriek gerealiseerd waarbij realtime belangrijke data opgevraagd en ingegeven kunnen worden en anderzijds waarbij het machinepark aangestuurd kan worden. 

Visualisatie zorgt ervoor dat realtime inzicht wordt gegeven in de voortgang en prestaties. Daarnaast worden kansen zichtbaar om de doorlooptijd nog verder te verkorten.

De planning zorgt ervoor dat de orders op de bottleneck processen/kritische paden optimaal worden benut. De orderstroom (Gantt Chart) van een order blijft intakt. Hiermee wordt er voor gezorgd dat de order als het ware door de operatie heen kan stromen zonder ongecontroleerde wachttijd.

Monitoring (Shopfloor Control) is het hart van de order voortgang. Hiermee wordt realtime de voortgang zichtbaar en zorgt LPC ervoor dat de orders door de operatie stromen zonder ongecontroleerde wachttijd. Hiernaast kunnen met monitoring werkinstructies, tekeningen, proces- en machinedata worden opgevraagd. Daarnaast kunnen er kwaliteit registraties worden ingegeven en machines worden aangestuurd.

Met LPC wordt er een digitale fabriek gerealiseerd. Door de data slim te koppelen is men ervan verzekerd dat er altijd met de meest recente data wordt gewerkt. Met als uitkomst de SMART Factory of the future!

OEE (Overall Equipment Effectiveness) is het meten van de productie effectiviteit. Door de OEE en de onderliggende verliezen te meten, krijgt u belangrijke inzichten over hoe u uw productieproces systematisch kunt verbeteren. OEE is een maatstaf voor het rapporteren van verliezen en het verbeteren van de effectiviteit van resources. 

De OEE van LPC registreert verschillende type verliezen zoals bijvoorbeeld storingen. Daarnaast registreert LPC vanuit verschillende bronnen (mens, machine en/of middel) en kan het worden geënt op het eigen bedrijfsproces. Want ieder bedrijf is uniek.