Specialist op het inrichten en realiseren van Lean voor complexe processen

Planning is niet alleen een kwestie van het plannen van de productie. De praktijk wijst immers uit dat er veel meer bij komt kijken. Wellicht heeft ook u vaak te maken met wachttijden die leiden tot een onnodig grote voorraad op de werkvloer, een langere doorlooptijd en onnodige kosten. Tijdens onze consultancy-activiteiten zagen wij dat verschillende bedrijven hier tegenaan liepen. Hoe complexer de processen, hoe groter de kans dat de planning afwijkt van de werkelijkheid. Om al deze bedrijven te helpen, hebben we een product ontwikkeld: Lean Production Control (LPC).

 

Lean Production Control

LPC is een methodiek van planning en monitoring, bedoeld om de wachttijden te verkorten en – als gevolg daarvan – ook de doorlooptijd. Door de doorstroming van de producten over de werkvloer te monitoren, neem het onderhanden werk af. En daarmee ook uw kosten. Door orders te monitoren regelt de operatie de voortgang van het proces.

 

Planning

De planning wordt uitgevoerd op basis van de Theory of constrains (bottleneckplanning). Bij deze theorie sluiten de orders op het bottleneckproces op elkaar aan. Hierdoor blijft de doorlooptijd kort. Dit resulteert in een capaciteitsbezetting van 99-100% op uw bottleneckmachine.

 

Monitoring

Het monitoren van orders binnen LPC is een unieke Shop Floor module. Dit is tevens het hart van het systeem, waarmee u unieke resultaten kunt realiseren.


In de praktijk kan de werkelijke productie afwijken van de planning. Een gegeven dat het belang van monitoring onderstreept. Monitoring is het visueel zichtbaar maken van de afwijking van de uitvoering ten opzichte van de planning. Dit is een real time communicatiesysteem binnen de afdeling, maar ook afdelingoverschrijdend. Doordat het monitoren op de werkvloer plaatsvindt, genereert het systeem werkelijke details. Met behulp van visualisatie zijn de afwijkingen en de consequenties direct zichtbaar en meetbaar. Het monitoren zorgt mede voor volledige procesbeheersing.

 

Geboekte resultaten

Onze klanten verwoorden de geboekte resultaten als volgt:

·        Er is meer omzet (20-50% meer dan voordat LPC werd ingezet);

·        Er is een doorlooptijdverkorting van 20-70%;

·         De leverbetrouwbaarheid is 99-100%

 

Deze geboekte resultaten komen voort uit het monitoren van de processen. Dit is de kracht van LPC. Het is een toevoeging; huidige systemen en werkwijzen hoeft u dus niet aan te passen. Hierdoor is de implementatieperiode ook kort. Deze implementatie doorlopen we samen met u. We dragen dan alle benodigde kennis aan u over. Waardoor u, na de implementatie, het systeem zelf aanpassen en inrichten. Gaat u uitbreiden? Ook dan kunt u alles zelf inrichten en mensen trainen.

LPC kan aan elk systeem gekoppeld worden, dus ook aan CAD,PLM en ERP. Het is in te richten als planningssysteem, maar ook als een compleet MES-systeem. LPC is in meerdere talen beschikbaar.


Logistiek Potentieel Scan (LPS)

LPS is een gestructureerde methode om logistieke processen van een bedrijf door te lichten. Met behulp van de methode legt u niet alleen de vinger op de zere plek. U kunt ook bepalen welke mogelijkheden er zijn om de processen efficiënter te laten verlopen. Dankzij de Logistiek Potentieel Scan krijgt een compleet plan van aanpak om de gesignaleerde verbetermogelijkheden door te voeren. Daarbij kunnen zelfs relatief kleine veranderingen tot grote resultaten leiden. Bovendien kunt u door processen slimmer in te richten vaak ook energie besparen.