Geschiedenis

geschiedenis.jpg
Business Support Systems
Consultancy
Consultancy

Ontstaan Lean Production Control

Lean Production Control B.V. is geen nieuwe speler op de markt. Het bedrijf heeft een rijke geschiedenis en is gebouwd op de fundamenten van een in 2004 gestart samenwerkingsverband tussen de bedrijven Advidata B.V. en Raukema Bedrijfsprocessen.

De bundeling van kennis en ervaring uit de verschillende vakgebieden leidden tot de ontwikkeling van het softwareprogramma LPC. Daarbij bleken praktijkervaring, bedrijfsoptimalisatie en het implementeren van ERP-systemen enerzijds en het ontwikkelen en implementeren van Business Support Systemen anderzijds de juiste bouwstenen te zijn.

2007 1ste implementatie

In 2007 eerste implementatie van LPC gerealiseerd. 

2014 Uitbreiding internationaal

In 2014 eerste implementatie van LPC gerealiseerd buiten Nederland. 

Heden

Lean Production Control B.V. ondersteunt klanten in de High Tech product & proces industrie. Hierbij worden klanten ondersteund om de doorlooptijd te verkorten en om de processen beter te beheersen en als gevolg ook grip te krijgen.

Het in de grip krijgen van complexe bedrijfsprocessen heeft als groot voordeel dat klanten en LPC-gebruikers kunnen concurreren tegen lageloonlanden. Dit met name door een andere manier van werken te introduceren en complexiteit zichtbaar te maken.